บริการยิงบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์ โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

บริการยิงบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์ รับยิงบาร์โค้ด        บาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุกิจทางด้านความงามและด้านสุขภาพ ทำให้ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า มีความสะดวก รวดเร็วทันใจ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการสินค้าจะมีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราใช้ระบบอัตโนมัติในการตัดยอดลูกค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลัง รวมทั้งวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (มอก.) และเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเชิงพาณิชย์ และส่งออกทั้งในและนอกประเทศอื่นๆ อีกด้วย        การสร้างบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์นั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้เลขหมายในการค้าขายทั่วโลก ทั้งยังมีส่วนช่วยบอกถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังทำให้ได้ข้อมูลยอดขาย และส่งเสริมการขายได้รวดเร็ว รวมไปถึงควบคุมการขายได้ดี ป้องกันสินค้าขาด และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบในการติดต่อค้าขายกับผู้อื่น ทำให้โอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตเปิดกว้างมากขึ้น…