ลักษณะของบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ดี โดย บุญเยี่ยมและสหาย บจก.

บอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ? บอยเลอร์ แต่ละแบบ มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป ซึ่งบอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้       - โครงสร้างของบอยเลอร์มีความแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - ปลอดภัยในการใช้งาน - อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับบอยเลอร์ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับหม้อน้ำโดยตรง - มีพื้นที่สำหรับถ่ายเทความร้อนได้ดี - สามารถตรวจและซ่อมแซมทุกส่วนของเครื่องกำเนิดไอน้ำได้ - มีพื้นที่มากพอสำหรับเก็บไอน้ำ - ห้องเผาไหม้ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  Continue Reading เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดท่อน้ำ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ boonyium.brandexdirectory.com www.boonyium.com บอยเลอร์.net…