ป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน ด้วยวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่มีมาตรฐาน

            อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ ซึ่งทุกวันนี้สถานที่ต่างๆล้วนมีไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักโดยเฉพาะโรงงงานต้องใช้ไฟในปริมาณที่มากกว่าที่อื่น และโรงงานมักพบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเลือกร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นการป้องกันปัญหาระบบไฟฟ้าโรงงานได้ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน ดังนี้ 1. ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า แปลนระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงมีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน 2. โรงงานอุตสาหกรรม ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน ทุกๆ1 ปี 3. ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า ต้องประสานงานกันให้เข้าใจและชัดเจน 4. ควรซื้ออุปกรณ์จากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยมากกว่าเงินที่ต้องจ่าย 5. ต้องเลือกช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงาน…

ระบบล่อฟ้ามีกี่ประเภท ? | มหาธน อีเลคทริค หจก.

ระบบล่อฟ้า          "ฟ้าผ่า" เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคลุมของมนุษย์การติดตั้งระบบล่อฟ้าจึงมีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นและป้องกันการเกิดความเสียหายการติดตั้งระบบล่อฟ้าจึงเป็นที่นิยมในการติดตั้งตามอาคารที่มีลักษณะสูง ๆ หรือ โรงงานต่าง ๆ อีกมากมายซึ่งระบบล่อที่นิยมติดตั้งในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทดังนี้ ระบบล่อฟ้าแบ่งออกเป็น 2 คือ - ระบบสายล่อฟ้า แบบ Early Streamer Emission (ESE) - ระบบสายล่อฟ้า แบบกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) …

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า | มหาธน อีเลคทริค

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า          หากกล่าวถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า เรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง และใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และต้องมีความรู้ความชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ใช้งานอย่างถูกวิธี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า - ตรวจดูความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ - ยกสะพานไฟ หรือปิดแผงสวิตช์ไฟเพื่อตัดกระแสไฟก่อนการซ่อมหรือทำงาน - เขียนแผนวงจรก่อลงมือ เพื่อความไม่ประมาท - สวมถุงมือ และรองเท้าป้องกันกระแสไฟฟ้า - เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตรงสเปค และเหมาะกับการใช้งาน…

หลอดไฟสัญญาณเตือน คืออะไร ? | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

หลอดไฟสัญญาณเตือน                       หลอดไฟสัญญาณเตือนหรือที่เรียกกันว่าไฟหมุน, เสียงเตือน, ไฟหัวเสา, ไซเรนหรือทางสากลนิยมเรียกว่า Beacon Deviceสัญญาณไฟเตือนสามารถแสดงสถานะการทำงานไม่ว่าจะเป็นเตือนภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้หลอดไฟสัญญาณเตือนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้ในการเกิดเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเพลิงไหม้หรือสารเคมีรั่วไหลโดยหลอดไฟสัญญาณเตือนสัญญาณเหล่านี้สามารถแสดงหรือส่งสารได้โดยการใช้แสงและยังสามารถส่งเสียงเตือนได้ดังนั้นหลอดไฟสัญญาณเตือนมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ หลอดไฟสัญญาณเตือน ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ รับจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน      …

เคเบิ้ลแกลนด์ คืออะไร | มหาธน อีเลคทริค

เคเบิ้ลแกลนด์         เคเบิ้ลแกลนด์ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่บีบรัดสายไฟให้แน่น ไม่ขยับเขยื้อน และแข็งแรง เพื่อป้องกันการขยับของสายไฟและความเสียหาย ซึ่งจะยึดติดกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตู้คอนโทรลหรือกล่องสายไฟ นอกจากนี้ เคเบิ้ลแกลนยังมีส่วนช่วยในการป้องกันสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้กับสายไฟ เช่นกันน้ำ แสงแดด ฝุ่น ไม่ให้เข้าไปภายในอุปกรณ์ได้  เคเบิ้ลแกลนด์ มีกี่ประภท 1. เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล, เคเบิ้ลแกลนโลหะ 2. เคเบิ้ลแกลนป้องกันกระแสรบกวน 3. เคเบิ้ลแกลนสแนตเลส 4.…