คุณสมบัติของการชุบนิเกิล โดย พรีซีชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

คุณสมบัติของการชุบนิเกิล         การชุบนิเกิล เป็นที่นิยมอย่างมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตโลหะต่างๆ มีความสามารถตีเป็นแผ่นหรือใช้ชุบเคลือบผิวโลหะอื่นๆ ได้ดี รวมถึงใช้ประโยชน์ในด้านเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของการชุบนิเกิล - ชุบ Electroless Nickel คือ - ความแข็งที่ผิวของงานที่ผ่านการชุบแล้ว ไม่ต่ำกว่า 400HV - ผิวเป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ (Anistatic) ซึ่งเหมาะกับอุปกรณ์ในห้อง Clean Room - ต้านทานการกัดกร่อนและการเสียดสี - ขนาดของชิ้นงานหลังการชุบมีความแม่นยำ -…