ระบบสายพานลำเลียงมีกี่ประเภท | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสายพานลำเลียง           สายพานลำเลียงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสายพานลำเลียงอาหารการใช้ระบบสายพานลำเลียงจะช่วยให้การทำงานในไลน์การผลิตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งระบบสายพานนั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ระบบสายพานลำเลียงมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ  1. ระบบสายพานลำเลียง(แบบพลาสติก)สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุขึ้นในแนวลาดเอียงหรือต่างระดับ 2. ระบบสายพานลำเลียง(แบบผ้าใบ)  สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุ สามารถทนความร้อนได้ นิยมลำเลียงประเภทยาง , อาหาร เป็นต้น 3. ระบบสายพานลำเลียง(แบบ PVC)…

เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ที่ดีควรมีอะไรบ้าง ? | บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ข้อดีเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้          เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ เป็นที่นิยมและมีความสำคัญต่อการส่งออกผลไม้ของไทยและยังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากพี่น้องเกษตรกรต้องมีการทำการคัดแยกผลไม้เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามขนาดมาตรฐานตรงตามไซส์ตามความต้องการในการส่งออกต่างประเทศ เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชาว พี่น้องเกษตรกร เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ที่ดีควรมีดังนี้ 1. ประหยัดเวลา ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม 2. ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 3. สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ 4. ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ค่าขนส่งผักและผลไม้ 5. ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน   เครื่องคัดแยกขนาดผลไม้   บริษัท เอส เอ็ม เค…