จำหน่ายมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ โดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล โดยถูกนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเราอย่างมากมาย รวมไปถึงเครื่องจักรกลต่างๆที่ใช้ในกระบวนการต่างในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครน  ปั๊มน้ำ สายพานลำเลียง พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น โดยสามารถจัดกลุ่มมอเตอร์ไฟฟ้าออกเป็น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ในบทความนี้จะกล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะเป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอย่างก้าวขวาง มอเตอร์ไฟฟ้า   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถจำแนกออกได้ดังนี้ 1. มอเตอร์ซิงโครนัส Synchronous Motor เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำงานด้วยการหมุนด้วยความเร็วที่คงที่ และความเร็วรอบย้อนกลับได้ มอเตอร์ประเภทนี้จะไม่ค่อยพบเห็นในการใช้งานมากนัก แต่ก็มีบางอุตสาหกรรมที่นำมาใช้ 2. มอเตอร์อินดักชั่น…

จำหน่ายมอเตอร์

ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้า | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

โครงสร้างของมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่หลายท่านคงคุ้นเคยและเคยได้ยินมาอย่างเนิ่นนาน มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล แล้วส่งพลังงานกลนั้นไว้ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ เครน หรือพัดลม โดยขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดแตกต่างกันตามกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีกำลังแรงที่มากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบทั่วๆ ไป แล้วส่วนสำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว   มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนประกอบในมอเตอร์ไฟฟ้า 1. สเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนประกอบหลักของมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากส่วนประกอบนี้จะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ โดยมีหน้าในการสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ 2. โรเตอร์ (Rotor) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการหมุนเพลาเพื่อจ่ายพลังงานกล ยิ่งมีจำนวนของโรเตอร์มากเท่าไหร่…

จำหน่ายมอเตอร์

ความสำคัญของมอเตอร์กันระเบิด | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์กันระเบิด Explosion Proof Motor คืออะไร  ในภาคอุตสาหกรรม มีพลังงานที่ใช้ในกระบวนการทำงานมากมายมหาศาล การป้องกันความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่รอบข้าง สิ่งแวดล้อม จากอันตรายต่างๆจึงสำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโรงงาน เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี อย่างเช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงจากระเบิด ที่ส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมเอง สภาพแวดล้อม พื้นที่พักอาศัยของผู้คนในพื้นที่ อันตรายของระเบิดไม่เพียงแต่เผาไหม้ทำลายสถานที่เท่าน้ำ ระเบิดยังทำให้เกิดควัน หมอก และก๊าซในอากาศที่เป็นผลต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย …